Daily States

คุณสมบัติการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม “สมาชิกนักขายไร้ขีดจำกัด” (C.A.)

 • ตำแหน่งหน่วยขึ้นไป (ได้รับการแต่งตั้งครบ 2 เดือนขึ้นไป) ติดต่อส่วนสนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล ชั้น 19 สนญ. หรือ โทร 02-247-0247 ต่อ 1930 - 34
 • ตำแหน่งตัวแทน (มีใบอนุญาตตัวแทน) สำเนาใบอนุญาตตัวแทนของคุณเอง ระบุโทรศัพท์มือถือ และเซ็นรับรองบัตร พร้อมให้ต้นสังกัดระดับภาคขึ้นไป เขียนรหัสตัวแทน ชื่อ-สุกล โทรศัพท์ แจ้งข้อความว่า “ขอรับรองว่าเป็นตัวแทนในสังกัดของข้าพเจ้าจริง” และเซ็นรับรองสถานะ นำเอกสารมายื่นส่งที่ส่วนสนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล ชั้น 19 หรือ ส่ง FAX เอกสารมา ที่ 02-246-9768 (กรุณาโทรคอนเฟิร์ม FAX ที่ 02-247-0247 ต่อ 1935 - 36)
 • หมายเหตุ: สมาชิกฯ ตำแหน่งตัวแทน จะได้รับสิทธิ์ใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการขาย 2 ตัวหลักคือ โปรแกรม TL Pro (คำนวณเบี้ย) และ
  TL Easy (เปิดใจลูกค้า) เท่านั้น และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาวันนักขายไร้ขีดจำกัด C.A.Day (หากได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับหน่วย ครบ 2 เดือนขึ้นไปแล้ว จึงจะสามารถใช้สิทธิ์อื่นๆ ได้ครบถ้วน)

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกนักขายไร้ขีดจำกัด

 • เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน งานสัมมนาเชิงความรู้เทคโนโลยีด้านงานขาย
 • โปรแกรมสนับสนุนการขาย(สำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / โน๊ตบุ๊ค / เน็ตบุ๊ค)
  • ทีแอล โปร (TL Pro)คำนวณเบี้ยประกันชีวิต นำเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย
  • ทีแอล คัสโตเมอร์ (TL Customer) ฐานข้อมูลลูกค้า
  • ทีแอล ฟอร์ม (TL Forms) พิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบคำขอ
  • ทีแอล อีซี่ (TL Easy) แนวความคิดในการเปิดใจลูกค้า
  • ไฟแนลเชียล ฟิวเจอร์ (Financial Future) วางแผนทางการเงินให้กับผู้มุ่งหวัง
  • ทีแอล รีครูท (TL Recruit) การสร้างทีมงานคุณภาพ
  • ทีแอล แมนนวล (TL Manual) รายละเอียดข้อมูลเงื่อนไขแบบประกันต่างๆ
  • แอล เซลลิ่ง (TL Selling) เทคนิคการขายแบบประกันน่าสนใจ

  • วิธีการติดตั้งโปรแกรมฯ
   - ติดต่อส่วนสนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล ชั้น 19 สนญ. วันจันทร์-ศุกร์ (09.00 – 16.00 น.)
   - ขอยืมแผ่นโปรแกรมฯ เพื่อนำมาติดตั้งด้วยตนเอง ได้ที่ สายฯ ฝ่ายฯ สาขา หรือ สมาชิก C.A.N. ในพื้นที่
   - ดาวน์โหลดโปรแกรมฯ เพื่อนำมาติดตั้งด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com/ca เมนูดาวน์โหลด > โปรแกรมสนับสนุนการขาย

   (สำหรับติดตั้งบนเครื่องสมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต)
   พรีเมี่ยม เคล (Premium Calc) คำนวณเบี้ยประกันชีวิต อย่างง่ายๆ
   ทีแอล อีซี่ (TL Easy) แนวความคิดในการเปิดใจลูกค้า
   ทีแอล เซลลิ่ง (TL Selling) เทคนิคการขายแบบประกันน่าสนใจ

   วิธีการติดตั้งโปรแกรมฯ
   - เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เปิดบราวเซอร์จากเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต เข้าที่เว็บไซต์
   www.thailife.com/tlappscenter ใส่รหัสตัวแทน และ กรอกรหัสผ่าน “นักขายไร้ขีดจำกัด ออนไลน์” (รหัสเดียวกับที่เข้าเว็บ www.thailife.com/ca) เลือกโปรแกรมที่ต้องการ แล้วกดที่ปุ่มติดตั้ง
 • บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi อินเทอร์เน็ตที่สาขา
 • บริการข้อมูลบริหารงานขาย ผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์นักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์ www.thailife.com/ca
 • อีเมล@thailife.com จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งข้อความแนบ ไฟล์เอกสารต่างๆ
 • เว็บเพจตัวแทน นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (สิทธิ์การใช้งาน:ตำแหน่งศูนย์ขึ้นไป)
 • ไซเบอร์ออฟฟิศ เว็บไซต์ส่วนตัว เหมือนมีสำนักงานส่วนตัว (สิทธิ์การใช้งาน:ตำแหน่งศูนย์ขึ้นไป)
 • TL Get (www.thailife.com/tlget) สอบถามข้อมูลเพื่อการบริหารงาน (ผลอนุมัติ กรมธรรม์ เบี้ยประกัน เงินปันผล เงินกู้) สามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต
 • กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ ด้านการใช้งานเทคโนโลยีด้านการบริหารงานขาย
  - เสริมทักษะการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการขายเบื้องต้น
  - เสริมทักษะการใช้งานบริการออนไลน์เบื้องต้น
  - เสริมทักษะการใช้งานสำนักงานตัวแทนออนไลน์ (Cyber Office)
  - เสริมทักษะเล่น Facebook รุกตลาดชุมชนออนไลน์
  - การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริหารงานขาย

  สื่อประกอบการขาย (ขอคัดลอกได้)
  เพลง-โฆษณาไทยประกันชีวิต คุณค่าการประกันชีวิต แนะนำอาชีพการประกัน สมาชิกสามารถนำแผ่น CD/DVD มาคัดลอก โดยติดต่อที่ส่วนสนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล ชั้น 19 สนญ. วันจันทร์-ศุกร์ (09.00 – 16.00 น.)

  สื่อวิชาการ และสื่อประกอบการขาย (มีค่าใช้จ่าย)
  ก้าวแรกสู่อาชีพ แนวทางการขาย การแสวงหาผู้มุ่งหวัง การปิดการขาย และวิธีการสร้างพัฒนา และบริหารทีมงาน สมาชิกสามารถติดต่อได้ที่ส่วนวิชาการ และอีเลิร์นนิ่ง ชั้น 12 สนญ. วันจันทร์-ศุกร์ (09.00 – 16.00 น.) โทร 0 2247 0247 ต่อ 1208