Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
คิดเคียงข้างทุกชีวิต
หน้าแรก > คิดเคียงข้างทุกชีวิต > คิดเคียงข้างทุกชีวิต

คิดเคียงข้างทุกชีวิต

      ไทยประกันชีวิต ในฐานะบริษัทประกันแห่งแรกของคนไทย ที่ยึดมั่นต่อการดูแลชีวิตคนไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 73 ปี ด้วยการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเติมเต็มคุณค่าชีวิต ผสานการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้พร้อมดูแล เคียงข้างผู้เอาประกันในทุกช่วงชีวิต ทุกการเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงเท่านั้น ไทยประกันชีวิตยังกระตุ้นคนในสังคมให้ตระหนักถึงคนที่รัก และเติมเต็มความรักให้แก่กันและกัน อันจะผลักดันให้ไทยประกันชีวิตเป็นหนึ่งในใจของคนไทยทุกคนอย่างสมบูรณ์แบบ ภายใต้แนวคิด “คิด เคียงข้าง ทุกชีวิต” 

คิดเคียงข้างทุกชีวิต

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร