Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย lifeedition Thailife Card
Loading
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต

แบบประกันไทยประกันชีวิต

กว่า 70 ปีที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบต่างๆ ของบริษัทให้มีความเหมาะสม ตามเจตจำนงของผู้เอาประกันทุกครอบครัวคนไทย โดยยึดหลักแห่งความสอดคล้อง และความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน ทั้งนี้เพื่อให้กรมธรรม์ของไทยประกันชีวิต สามารถสนองตอบต่อทุกความต้องการของประชาชน ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ และทุกอาชีพ
ปัจจุบันเรามีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับความนิยม ครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง การออมทรัพย์ การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ พร้อมที่จะเป็นหลักประกันให้กับทุกครอบครัวคนไทย โดยแบ่งออกเป็นกรมธรรม์แบบต่างๆ ดังนี้

แผนหลักประกันรายได้ครอบครัว
คุ้มธนกิจ 95 (ไม่มีเงินปันผล)
คุ้มธนกิจ 99 (ไม่มีเงินปันผล)
คุ้มทรัพย์คุ้มครองอุบัติเหตุ
คุ้มธนกิจ (มีเงินปันผล)
แผนเงินออมสำหรับอนาคต
ทรัพย์ปันผล (มีเงินปันผล)
ทรัพย์ปันผล 1 (มีเงินปันผล)
ทรัพย์ทวี 470 (1) (มีเงินปันผล)
ธนทวี 1 10/2
ธนทวี 1 10/5
เกษมทวี 14/7 (กบข)
เกษมทรัพย์ 130 (กบข)
ทรัพย์ทวี 150 (มีเงินปันผล)
ทุนทวี 400
ธนทวี 1 15/6
ธนทวี 15/10
ทรัพย์ปันผล 85
แทกซ์ รีเทิร์น
ธนทวี3 3/2
ธนทวี3S 10/3
 
แผนเงินออมคุ้มครองผู้สูงวัย
ทรัพย์มิ่งขวัญ (มีเงินปันผล)
ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15
อีซีซีเนียร์ พลัส
สมาร์ท ซีเนียร์
แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ
เกษมบำนาญ 2
ทรัพย์บำนาญ
ทรัพย์บำนาญ (1)
ทรัพย์บำนาญ 1
 
แผนหลักประกันทุนการศึกษา
ธนทรัพย์ (มีเงินปันผล)
ธนทวี 14/7 (มีเงินปันผล)
ก้าวแรก
วัยเรียน
แผนการสร้างสวัสดิการ
ทุนทวี
วีไอพี
วีไอพี 6
ประกันสุขภาพ 80
ค่ารักษาพยาบาลรายวัน รีฟันด์
โรคร้ายแรง รีฟันด์
สมาร์ท วีไอพี
 
แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
พี.เอ.รีฟันด์
แผนประกันสำเร็จรูปคุ้มครองมะเร็ง
เลดี้ วีแคร์ (LADY WE CARE)
กาย วีแคร์
มะเร็ง รีฟันด์
 
แผนประกันสำหรับชาวไทยมุสลิม
ตะกาฟุล
ตะกาฟุลอุบัติเหตุ
ตะกาฟุล ค่ารักษาพยาบาลรายวัน
ตะกาฟุล 10/5
ตะกาฟุล 20/20
ตะกาฟุล 90/20
แผนประกันอื่นๆ
ไทยธนพิทักษ์ 2
แบบประกันที่น่าสนใจ