ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต Medical Second Opinion (MSO)

เจ็บป่วยเลือกไม่ได้ แต่คุณเลือกการรักษาที่ดีที่สุดได้ ไทยประกันชีวิต พร้อมเป็นทุกคำตอบให้คุณ

Medical Second Opinion (MSO)

บริการให้คำปรึกษา ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ (MSO)

ช่วยให้คุณมั่นใจ เพิ่มความอุ่นใจ และเข้าใจสภาวะการเจ็บป่วย เมื่อต้องเผชิญโรคต่างๆ ด้วยความเห็นทางการแพทย์ และแนวทางการรักษาเพิ่มเติม โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางจากต่างประเทศ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

 

พบทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อเป็นคำตอบในการรักษา

 • เปลี่ยนความกังวลให้เป็นความมั่นใจ
 • เข้าใจอาการป่วย อย่างแท้จริง
 • ได้รับการยืนยันคำวินิจฉัยหรือ แนวทางการรักษาเพิ่มเติมจากแพทย์ชั้นนำระดับโลก
 • ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมบริการข้อมูลเป็นภาษาไทย
 

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับ MediGuide

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ด้านการให้คำปรึกษาความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ มีเครือข่ายการให้บริการจากสถาบันการแพทย์ชั้นนำทั่วโลกกว่า 100 แห่ง อาทิ

Harvard Medical School teaching hospitals - US

Boston Chidren’s Hospital - US

Cedars - Sinai Medical Center - US

Kings College of London - UK

Beijing Cancer Hospital - China เป็นต้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://mediguide.com/th/thai-life/


Medical Second Opinion (MSO)

5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการรับบริการ

 1. โทร.1800-012-128 เพื่อขอบริการฟรี!
 2. เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดการรับบริการ และจัดส่งเอกสารเซ็นยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษา
 3. เจ้าหน้าที่เสนอ 3 สถาบันการแพทย์ ให้คุณพิจารณาเลือกรับบริการได้ 1 สถาบัน
 4. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการวินิจฉัย และนำเสนอแนวทางการรักษาเพิ่มเติม
 5. รับผลวินิจฉัย และแนวทางการรักษาตามช่องทางที่แจ้งความประสงค์ไว้
 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ลูกค้าที่จะได้รับสิทธิ์ใช้บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์โดยอัตโนมัติ คือลูกค้าที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันโรคร้ายแรง ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ต่อสัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ และโรคร้ายแรง 44 โรค (ทร3, ท44, D02, D10)
  • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ และโรคร้ายแรง (ทร, ทร1, ทร2, ท11, D01, D09)
  • สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุล คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ และโรคร้าย 44 โรค (D05)
  • สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุล คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ และโรคร้าย 44 โรค (D04)
  • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ และโรคร้ายแรงตลอดชีพ (D03)
  • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง มิลติเพย์ (D11)
 2. ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1800-012-128 (โทรฟรีเฉพาะในประเทศไทย)
 3. ให้บริการเป็นภาษาไทย ตั้งแต่ขั้นตอนการบริการจนถึงรายงานการวินิจฉัย และแนวทางการรักษาความเห็นแพทย์ที่ 2
 4. ข้อมูลการวินิจฉัย และรายละเอียดข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหมดของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ซึ่งจะมีเพียงทีมแพทย์ลงความเห็นที่ 2 เท่านั้นที่จะได้รับ ประวัติการรักษาของลูกค้า เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และลงความเห็นหลังจากลูกค้าติดต่อเข้ามา และเซ็นเอกสารยินยอมเพื่อขอรับบริการเท่านั้น
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกโรงพยาบาล หรือแพทย์จากรายชื่อของโรงพยาบาลที่ผ่านการคัดกรองแล้วจาก MediGuide เท่านั้น โดยปัจจุบันโรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบอเมริกา และแถบยุโรป รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
 6. ระยะเวลาการรับผลวินิจฉัยความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ หากได้รับข้อมูลครบถ้วนจะใช้เวลาอย่างน้อย 10 วัน ทำการ ไม่รวมระยะเวลาในการแปลเอกสารเป็นภาษาไทย ทั้งนี้ ระยะเวลาการวินิจฉัยอาจจะนานกว่าที่ระบุ ขึ้นอยู่กับข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้รับ
 7. บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ ไม่เหมาะกับลูกค้าที่ต้องได้ รับการรักษาแบบฉุกเฉิน เนื่องจากมีความเสี่ยง หากต้องรอผลการวินิจฉัย
 8. สามารถใช้บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์จาก MediGuide ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าสัญญาเพิ่มเติม ตามที่บริษัทฯ กำหนด สิ้นผลบังคับ (แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นก่อน)
 9. บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์นี้ เป็นการให้บริการของ MediGuide โดยบริษัทฯ เป็นเพียงผู้แนะนำบริการนี้ให้กับลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผลของการบริการ
 10. บริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก้ผู้อื่น หรือ แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 11. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 12. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้รับบริการควรทำความเข้าใจในรายละเอียด และเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขการใช้บริการ ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ หรือยกเลิกบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ

ทุกเสียงของคุณมีความสำคัญร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ ไทยประกันชีวิต ให้ดียิ่งขึ้น คลิก