ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 84468 คน
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง
จุดเด่นของแบบประกัน
สามารถใช้สิทธิหยุดพักชำระ
เบี้ยประกันภัย
(Premium Holiday)
ได้โดยอัตโนมัติโดยยังได้รับ ความคุ้มครองอยู่
หากชำระเบี้ยประกันภัยหลัก
อย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่ 10
จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมร้อยละ 2
สามารถเพิ่ม / ลดเบี้ยประกัน
ได้ตามความต้องการ
สามารถถอนเงินบางส่วนมาใช้ได้
โดยไม่จำเป็นต้องเวนคืนกรมธรรม์
สามารถเพิ่มเงินส่วนออม
ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ด้วยการชำระ
เบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม

* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แบบประกัน “ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์”

(สำหรับกรมธรรม์ที่มีวันเริ่มสัญญาก่อน 1 มกราคม 2564)

% อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปี 2564
อัพเดตล่าสุดวันที่ 01/03/2564
สัดส่วนการลงทุน : 28 กุมภาพันธ์ 2564
อัพเดตล่าสุดวันที่ 02/03/2564
พิมพ์ :
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
  1. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นต่อการเป็นผู้ช่วยวางแผน ชีวิตคนไทย และให้คนไทยมีหลักประกันที่มั่นคงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไม่มีกังวลในทุกช่วงจังหวะของชีวิต โดยได้พัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละบุคคลเสมอ ซึ่งแบบประกันที่หลากหลายในปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ตามจังหวะของแต่ละช่วงอายุได้ ดังนั้น ไทยประกันชีวิตจึงมุ่งพัฒนาแบบประกันใหม่ที่สามารถสอดคล้อง ต่อความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามความประสงค์ ของผู้เอาประกัน คือ แบบประกัน “ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์” ผู้เอาประกันสามารถออกแบบรูปแบบได้ตามความต้องการของตนเอง
เพิ่มโอกาสในผลตอบแทน
  1. ผู้เอาประกันภัยมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามผลตอบแทน จากพอร์ตการลงทุน โดยมีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำ เพื่อมอบความมั่นคงให้กับคุณตลอดสัญญา

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ