ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ UL2
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 2411 คน
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL2)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL2)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง
จุดเด่นของแบบประกัน
สามารถใช้สิทธิหยุดพักชำระ
เบี้ยประกันภัย
(Premium Holiday)
ได้โดยอัตโนมัติโดยยังได้รับ ความคุ้มครองอยู่
หากชำระเบี้ยประกันภัยหลัก
อย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่ 10
จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมร้อยละ 2
สามารถเพิ่ม / ลดเบี้ยประกัน
ได้ตามความต้องการ
สามารถถอนเงินบางส่วนมาใช้ได้
โดยไม่จำเป็นต้องเวนคืนกรมธรรม์
สามารถเพิ่มเงินส่วนออม
ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ด้วยการชำระ
เบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม

* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ UL2

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียด
 
ชื่อ *
นามสกุล *
มือถือ *
อีเมล *
วันเดือนปี เกิด *
 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 90/90 (UWB) "

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/1 (UZB) "

% อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปี 2564
อัปเดตล่าสุดวันที่ 02/08/2564
สัดส่วนการลงทุน : 31 กรกฎาคม 2564
อัปเดตล่าสุดวันที่ 02/08/2564
พิมพ์ :
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ (30 มิ.ย. 2564)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ น้ำหนักการลงทุน
หุ้นกู้บมจ. ซีพี ออลล์ 13.24 %
พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง 7.7 %
หุ้นกู้บมจ. ไออาร์พีซี 7.14 %
พันธบัตรรัฐบาล 6.62 %
หุ้นกู้บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 5.51 %
5 อันดับแรกของตราสารแห่งทุนและหน่วยลงทุน (30 มิ.ย. 2564)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ น้ำหนักการลงทุน
บมจ. ปตท. 1.35 %
บมจ. โอสถสภา 0.78 %
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 0.66 %
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 0.42 %
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ 0.42 %

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ