ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ UL2
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 79313 คน
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL2)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง
ไทยประกันชีวิต
ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (UL2)
ดูแลด้วยความห่วงใย
ในทุกภาวะของการเปลี่ยนแปลง
จุดเด่นของแบบประกัน
สามารถใช้สิทธิหยุดพักชำระ
เบี้ยประกันภัย
(Premium Holiday)
ได้โดยอัตโนมัติโดยยังได้รับ ความคุ้มครองอยู่
หากชำระเบี้ยประกันภัยหลัก
อย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่ 10
จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมร้อยละ 2
สามารถเพิ่ม / ลดเบี้ยประกัน
ได้ตามความต้องการ
สามารถถอนเงินบางส่วนมาใช้ได้
โดยไม่จำเป็นต้องเวนคืนกรมธรรม์
สามารถเพิ่มเงินส่วนออม
ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ด้วยการชำระ
เบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม

* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ UL2

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียด
 
ชื่อ *
นามสกุล *
มือถือ *
อีเมล *
วันเดือนปี เกิด *
 

ข้อมูลการลงทุน

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 90/90 (UWB) "

แบบประกัน " ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/1 (UZB) "

% อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปี 2566
อัปเดตล่าสุดวันที่ 01/06/2566
สัดส่วนการลงทุน : 30 เมษายน 2566
อัปเดตล่าสุดวันที่ 08/05/2566
พิมพ์ :
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ (30 เม.ย. 2566)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาล 11.7 %
หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 4.87 %
พันธบัตรการไฟฟ้าภูมิภาค 4.48 %
พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง 4.47 %
หุ้นกู้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 3.18 %
5 อันดับแรกของตราสารแห่งทุนและหน่วยลงทุน (30 เม.ย. 2566)
UL FUND
ชื่อหลักทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน
Wellington Global Quality Growth Fund 4.71 %
iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF 2.22 %
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 0.6 %
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0.46 %
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 0.43 %

สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ