ไทยประกันชีวิต

กิจกรรมและข่าวสาร

บริจาคสมทบกองทุน "โรคเลือดและมะเร็งเด็ก รพ.จุฬาลงกรณ์"
 คุณศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับเป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคสมทบกองทุน “โรคเลือดและมะเร็งเด็กจุฬาฯ”  
งานดินเนอร์การกุศล "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก"
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ระดมทุนหารายได้มอบโอกาสให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ