ไทยประกันชีวิต

กิจกรรมและข่าวสาร

สนับสนุนการจัดงาน "Elegance of Giving : ความงดงามแห่งการให้"
สนับสนุนการจัดงาน "Elegance of Giving : ความงดงามแห่งการให้"
 
โครงการหนึ่งคนให้ หลายคนได้ยิน
โครงการหนึ่งคนให้ หลายคนได้ยิน
 
โครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
โครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ  รพ.จุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย
บริจาคสมทบกองทุน "โรคเลือดและมะเร็งเด็ก รพ.จุฬาลงกรณ์"
 คุณศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับเป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคสมทบกองทุน “โรคเลือดและมะเร็งเด็กจุฬาฯ”  
โครงการ เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข (ปี 2562)
คุณแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากโครงการ”เด็กไทยสาย ตาดี ชีวีมีสุข” โดยมูลนิธิหนึ่งคนให้  หลายคนรับ  เพื่อสนับสนุน   ”โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
โครงการ เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข (ปี 2561) จ.สุโขทัย
ไทยประกันชีวิต สนับสนุนโครงการ “รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท” ซึ่งจัดโดยสำนัก งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
โครงการ เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข (ปี 2560)
มูลนิธิฯร่วมกับสมาคมนักทัศมาตรศาสตร์ ไทย และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาลดำเนินโครงการ “เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข” จัดซื้อแว่นสายตา 1,000 อัน

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ