ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าแผน 5 ปี หนุนภาคเกษตรทำประกันภัยรองรับให้ได้ 80% ของพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศ

07/12/2018

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าแผน 5 ปี หนุนภาคเกษตรทำประกันภัยรองรับให้ได้ 80%    ของพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศ 149 ล้านไร่ ล่าสุด ได้รับมอบซอฟต์แวร์พัฒนาระบบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการรายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติจาก ส.ประกันวินาศภัยไทย ซึ่งสามารถรองรับการขยายประกันภัยพืชผลของประเทศให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิดตามนโยบายรัฐ