ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดเริ่มเก็บค่าประกันภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใน 6 เดือนนี้ จัดตั้งเป็นกองทุนหนุนดูแลชีวิตทัวริสต์และพัฒนาภาคท่องเที่ยวไทย

24/05/2019

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดเริ่มเก็บค่าประกันภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใน 6 เดือนนี้ จัดตั้งเป็นกองทุนหนุนดูแลชีวิตทัวริสต์และพัฒนาภาคท่องเที่ยวไทย หลัง พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 2562 ถูกประกาศใช้ พร้อมเร่งศึกษาโมเดลการจัดเก็บเทียบกับต่างประเทศ