ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารระดับสูงไทยประกันชีวิต ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

14/05/2019

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กก. และ ปธ.จนท.บริหาร พร้อมด้วย นายไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บริเวณชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่