ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. จัดโครงการสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยประกันภัย

09/02/2019

คปภ. จัดโครงการสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะและถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย เพื่อพัฒนาทักษะ เสริมสร้างความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อนำไปพัฒนาในการทำงานต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ คปภ. เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย มีเรื่องร้องเรียน    ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยผู้ชำนาญการ 277 เรื่อง และไกล่เกลี่ยสำเร็จ 220 เรื่อง คิดเป็น 79%