ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. ปรับปรุง พ.ร.บ.ประกันชีวิตและ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มมาตรการในการกำกับดูแลตัวแทนประกันภัยให้ดียิ่งขึ้น

13/03/2018

คปภ. ปรับปรุง พ.ร.บ.ประกันชีวิตและ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มมาตรการในการกำกับดูแลตัวแทนประกันภัยให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ ครม.แล้ว และอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยอนาคตหากตัวแทนประกันภัยกระทำผิด นอกจากจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ถ้าการกระทำเข้าองค์ประกอบความผิดเรื่องการฉ้อฉลประกันภัย ก็อาจถูกดำเนินคดีจนถึงขั้นติดคุกและปรับ 

(เดลินิวส์/น.6)