คปภ. จะทำการปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานที่ใช้มานานกว่า 10 ปี ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 - 3 นี้ โดยจะพิจารณาทุกประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขกรมธรรม์ ข้อยกเว้น และความสอดคล้อง กับแผนปฏิรูปด้านสาธารณสุขของรัฐที่มีนโยบายดูแลราคาค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์">

ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. รื้อ "สัญญาประกันสุขภาพ" ฉบับเก่า ยกชั้นกรมธรรม์ให้มี "มาตรฐาน" เดียวกัน

13/02/2019

คปภ. จะทำการปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานที่ใช้มานานกว่า 10 ปี ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 - 3 นี้ โดยจะพิจารณาทุกประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขกรมธรรม์ ข้อยกเว้น และความสอดคล้อง กับแผนปฏิรูปด้านสาธารณสุขของรัฐที่มีนโยบายดูแลราคาค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์

ด้าน เลขา คปภ. เสนอตั้ง “คณะทำงานย่อย” เพื่อพิจารณารายละเอียดโดยให้เก็บข้อมูลสถิติค่ารักษาพยาบาล และแบ่งแยกหมวดหมู่ค่ารักษาแต่ละรายการให้ชัดเจนตามแนวทางประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข่าวในวงการประกัน เผย แก้ไขร่างสัญญาประกันสุขภาพฉบับใหม่มีความคืบหน้ากว่า 80% ขณะที่ ส.ประกันชีวิตไทย หวังการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพแล้วเสร็จโดยเร็ว หนุนประกันให้ความคุ้มครองที่ดีราคาเหมาะสม ด้าน เอไอเอ ประเทศไทย ระบุ พยายามคุมค่าลอสเรโช เน้นดูแลลูกค้าในระยะยาว