ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. สั่งทีมศึกษาแผนการจัดตั้ง "กองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติ" ใหม่

24/04/2019

คปภ. สั่งทีมศึกษาแผนการจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติ” ใหม่ โดย คปภ. จะว่าจ้างทีมวิจัยจัดทำรายงานแนวโน้มมหันตภัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศไทย หลังจากนั้นจะนำไปหารือกับภาคธุรกิจและกระทรวงการคลัง คาดปีนี้อาจจะเริ่มต้นศึกษาก่อน เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่พิจารณาในปีหน้า 
ด้านประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย แนะรัฐรับ “ประกันภัยต่อ” บางส่วน สอดรับนโยบายตุนเบี้ยฯ ในประเทศ ชี้ควรตั้งอัตราเบี้ยฯ ไม่แพง ทำให้ต่างชาติรู้ว่า ไทยก็มีผู้รับประกันภัยต่อที่สามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่า