ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. หวังค่าเบี้ยประกันถูก หลังคุมค่ายา - บริการ รพ. เอกชน คาดปีนี้เบี้ยฯ รับรวมธุรกิจประกันติดลบ 2 - 3%

17/06/2019

คปภ. หวังภาครัฐคุมค่ายา - บริการโรงพยาบาลเอกชน ส่งผลดีต่อภาพรวมธุรกิจประกันสุขภาพ เนื่องจากทำให้ระบบการคิดค่าบริการและค่ายามีความชัดเจนและทำให้เบี้ยประกันสุขภาพลดลง 
สำหรับตัวเลขภาพรวมธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตไตรมาสแรกปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.) โดยเบี้ยฯ รับรวมกว่า 200,000 ล้านบาท ติดลบ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมถึงกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทำให้คนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าจะเลือกซื้อประกันภัยรูปแบบต่างๆ จากสถานการณ์ดังกล่าวคาดธุรกิจประกันภัยปีนี้อาจจะติดลบ 2 - 3% หรือมีเบี้ยฯ รับเพียง 830,000 ล้านบาท