ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. อยู่ระหว่างปรับปรุงประกาศโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการธุรกิจประกันภัย (Insurance regulatory sandbox)

23/06/2019

คปภ. อยู่ระหว่างปรับปรุงประกาศโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการธุรกิจประกันภัย (Insurance regulatory sandbox) โดยจะยืดหยุ่นกฎระเบียบให้แก่กลุ่มสตาร์ตอัพเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เล่นให้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาบ่มเพาะที่ศูนย์ Center of InsurTech Thailand (CIT) ซึ่ง คปภ. จัดขึ้นเพื่อให้บรรดาสตาร์ตอัพสามารถเข้ามาทดสอบนวัตกรรมต่างๆ 
ขณะเดียวกัน คปภ. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรักเจอร์) มาพัฒนาธุรกิจประกันภัย อาทิ การจะแชร์ข้อมูลบางเรื่องใช้ระบบบล็อกเชน (black Chain) ซึ่งขณะนี้ คปภ. กำลังเจรจากับภาคธุรกิจและบรรดาสตาร์ตอัพอินชัวร์เทคและฟินเทค เพื่อส่งเสริมและผลักดันธุรกิจประกันภัยร่วมกัน