ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. เปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์ถูกใจ

03/04/2019

คปภ. จับมือ ภาคธุรกิจประกันภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน พร้อมเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์ถูกใจ เบี้ยประกันเพียง 7 บาท ให้ความคุ้มครอง 1 แสนบาท รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนโหวดใช้ Application “Me Claim” ซึ่งจะเปิดการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 9 เม.ย. นี้