ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. เร่งนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จ่ายสินไหมทดแทน กรณีอุบัติเหตุเครนถล่มระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์

09/02/2019

คปภ. เร่งรัดจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุเครนถล่มระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์ (พระราม 3 ริเวอร์ไรน์) เผยถึงคิว “นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์” ต้องเร่งจ่ายค่าสินไหมคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จำนวน 200,000 บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลจำนวน 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง