ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. เร่งประสาน ทิพยประกันภัย จ่ายสินไหมทดแทนแก่นักท่องเที่ยวชาวแคนาดา ที่เสียชีวิตจากการทำกิจกรรมโหนสลิง (Zipline)

24/04/2019

คปภ. เร่งประสาน ทิพยประกันภัย จ่ายสินไหมทดแทนนักท่องเที่ยวชาวแคนาดา ที่เสียชีวิต  จากการทำกิจกรรมโหนสลิง (Zipline) เบื้องต้นเป็นเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม