คปภ. อยู่ระหว่างแก้ไข พ.ร.บ.ประกันชีวิต “บทนิยามการประกอบธุรกิจประกันชีวิต” เปิดทางให้ธุรกิจประกันชีวิตสามารถขายประกันสุขภาพเป็นกรมธรรม์หลักได้">

ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. แก้กฎหมายแม่บทกลุ่มที่ 2 ตีกรอบ "บทนิยามการประกอบธุรกิจประกันชีวิต" เปิดทางฝั่งประกันชีวิตขาย "ประกันสุขภาพ" เป็นกรมธรรม์หลักได้เหมือนประกันวินาศภัย

27/02/2019

คปภ. อยู่ระหว่างแก้ไข พ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฉบับที่...) พ.ศ... และประกันวินาศภัย (ฉบับที่...) พ.ศ... กลุ่มที่ 2 ซึ่งจะแก้ไขในส่วน “บทนิยามการประกอบธุรกิจประกันชีวิต” เปิดทางให้ธุรกิจประกันชีวิตสามารถขายประกันสุขภาพเป็นกรมธรรม์หลักได้เหมือนประกันวินาศภัย หวังเพิ่มโอกาสบริการครบวงจรถึงตัวบุคคลยึดหลักผู้เอาประกันได้ประโยชน์ ระบุ เรื่องนี้มีเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมานานแล้ว ชี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้ทันที คาดต้องออกกฎหมายลูก “กำหนดขอบเขต” ต่อไป