ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อพัดลมโคจรให้ผู้ป่วยจิตเวช

images
21/12/2023

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับมอบพัดลม จำนวน 100 ตัว จากคุณภาสินี  ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ในโครงการจัดซื้อพัดลมโคจรให้ผู้ป่วยจิตเวช เพื่อทดแทนพัดลมที่ชำรุดในหอผู้ป่วยสามัญชายและหญิง ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา