ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสาไทยประกันชีวิตร่วมกิจกรรม "Upcycling, Being a Hero เปลี่ยนโลกให้ยั่งยืน"

images
20/10/2023

พนักงานจิตอาสาไทยประกันชีวิตร่วมกิจกรรม Upcycling, Being a Hero เปลี่ยนโลกให้ยั่งยืน ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านอำเภอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมเรียนรู้และลงมือประกอบถังขยะจากไม้พาเลทรีไซเคิล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่ นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ “กลุ่มเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์รักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ” ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี และการแปรรูปขยะที่มาจากทะเลอีกด้วย