ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ชับ ไลฟ์ ออกสินค้าใหม่ "สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด เฮลท์ โพรเทคเตอร์ พลัส"

26/03/2019

ชับ ไลฟ์ ออกสินค้าใหม่ “สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด เฮลท์ โพรเทคเตอร์ พลัส”             เป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย โดยเพิ่มวงเงินความคุ้มครองเริ่มต้นที่ 2 ล้านบาท และสูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) รวมถึงค่าผ่าตัดเล็ก ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด สำหรับผู้ป่วยนอกอีกด้วย