ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ดนตรีจิตอาสา

images
23/04/2018

ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  จัดแสดงดนตรีจิตอาสา โดยวง “We Thailife Band” ซึ่งเป็นความร่วมมือจากพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ เพื่อระดมทุนสมทบ โครงการ “มองโลกใส แม้วัยสูง”  สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้สูงวัยที่ยากไร้ ของมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ณ บริเวณด้านหน้าลานน้ำพุ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่