ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนไทยประกันชีวิตรับรางวัล TNQA ประจำปี 2565

images
10/11/2022

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2565 (Thailand National Quality Awards: TNQA 39th) ซึ่งตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับรางวัลรวม 185 คน โดยมีคุณนิติพงษ์  ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer ให้การต้อนรับ ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์