ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ถวายพระพรชัยมงคล

images
17/05/2019

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมเปิดให้ลูกค้า ฝ่ายขาย และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล บริเวณชั้น1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ หรือผ่านเว็บไซต์ http://www.thailife.com/kingrama10/