ทิพยประกันภัย เผย ปีที่ผ่านมาเบี้ยฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลจากบริษัทฯ ปรับนโยบายและกลยุทธ์การทำตลาดให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ">

ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ทิพยประกันภัย เผย ทำเบี้ยฯ ได้ 20,521 ล้านบาท ขยายฐานลูกค้าเพิ่ม มุ่งหน้าดิจิทัลอินชัวรันส์

28/02/2019

ทิพยประกันภัย เผย ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ทำเบี้ยฯ ได้ 20,521 ล้านบาท โดยมาจากเบี้ยฯ อัคคีภัย 1,977 ล้านบาท เบี้ยฯ ทางทะเลและขนส่ง 300 ล้านบาท เบี้ยฯ รถยนต์ 2,914 ล้านบาท และเบี้ยฯ เบ็ดเตล็ด 15,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 20,008 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 1,531 ล้านบาท

สำหรับสาเหตุที่ทำให้เบี้ยฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลจากบริษัทฯ ปรับนโยบายและกลยุทธ์การทำตลาดให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบประกันภัย สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่ต้องการขับเคลื่อนสู่การเป็นดิจิทัล อินชัวรันส์เต็มรูปแบบ ขณะเดียวกันได้สนับสนุนกับธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งถือเป็นช่องทางใหม่ให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบดิจิทัลของบริษัทฯ มากขึ้น