ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ประเมินธุรกิจโบรกเกอร์ ประกันภัย ในปี 2562 จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มช่องทางขายใหม่ผ่านไลน์

17/01/2019

ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ประเมินธุรกิจโบรกเกอร์ ประกันภัย ในปี 2562 จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามทิศทางของการเติบโตของเบี้ยประกันภัยในภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มประกันภัยรถยนต์ที่จะเติบโตอย่างโดดเด่นตามยอดขายรถยนต์ที่ขยายตัวในปีที่ผ่านมา และคงจะส่งผลดีต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง              ของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในปีนี้ 
    ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจุดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีคู่ค้าที่เป็นบริษัทในกลุ่มประกันวินาศภัยมากกว่า 31 บริษัท จึงสามารถคัดสรรและนำเสนอประกันภัยที่หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ในปีนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นช่องทางการขายในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ผ่านช่องทางไลน์ “ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรกเกอร์” และในอนาคตบริษัทฯ มีแผนจับมือพันธมิตรเพิ่มเติม เพื่อรุกให้บริการทำประกันรูปแบบใหม่ๆ ด้านช่องทางการขาย เพื่อให้โปรดักส์เข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อประกันกับทีคิวเอ็มผ่านออนไลน์ 24 ชั่วโมง ได้ในช่องทางไลน์และเฟซบุ๊ก