ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย เปิดการอบรมโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 4

18/03/2020

ภาพข่าว : ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย เปิดการอบรมโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 4 ให้ความรู้เรื่องการเงินแก่พ่อค้าแม่ค้าเพื่อขยายธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ตลาดบน จ.นครปฐม
(Bangkok Post/Life P.2)