ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวรางค์ ไชยวรรณ กก. และ รอง กจญ.อาวุโส ไทยประกันชีวิต รับรางวัล "ศิษย์เกียรติยศประจำปี 2562" ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

24/09/2019

นางวรางค์ ไชยวรรณ กก. และ รอง กจญ.อาวุโส ไทยประกันชีวิต ผู้บริหารหญิงแกร่งที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจประกันชีวิต การันตีโดย รางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่น แห่งอาเซียน ประจำปี 2562 ล่าสุด ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ศิษย์เกียรติยศประจำปี 2562” หรือ Wattana Pride & Prime 2019 ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ในฐานะศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
 (แนวหน้า/น.7)