ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

นำสินประกันภัย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต NSI Blood Hero ปี 2

20/03/2018

ภาพข่าว : นำสินประกันภัย ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในกิจกรรมบริจาคโลหิต NSI Blood Hero ปี 2 เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและเก็บสำรองใช้ในเหตุฉุกเฉินรับเทศกาลสงกรานต์ 

(แนวหน้า/น.6)