ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ สามคนรับ

images
08/05/2018

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยรณรงค์และรับบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน สามารถจัดหาปริมาณโลหิตได้มากกว่า 18 ล้านซี.ซี. ณ โถงหน้าห้องประชุมชั้น 3 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาภิเษก