ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดกิจกรรมวันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

03/03/2018

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดกิจกรรมวันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน “ RVP Road safety Day” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนทุกสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

(สยามรัฐ/น.2)