ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทประกันเมินลงทุนบอนด์สหรัฐ ด้าน "ไทยประกันชีวิต" มองโอกาสลงทุนต่างประเทศมากขึ้น ขยับสัดส่วนพอร์ตแตะ 8%

05/03/2018

บริษัทประกันเมินลงทุนบอนด์สหรัฐ ชี้แม้ผลตอบแทนสูง แต่หักค่าเฮดจิ้งอัตราแลกเปลี่ยนแล้วยังไม่คุ้มเมื่อเทียบบอนด์ไทย

นางวรางค์ ไชยวรรณ กก.และ รอง กจญ.อาวุโส ไทยประกันชีวิต ระบุ แม้ผลตอบแทนพันธบัตร (บอนด์ยิลด์) รัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี จะปรับเพิ่มขึ้นจนเกือบแตะระดับ 3% แต่โดยรวมยังถือว่าไม่น่าสนใจ เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญากรมธรรม์เป็นสกุลเงินบาท ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนต้องปรับประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นสกุลเงินบาทก่อน 

ทั้งนี้ ภายใต้กฎเกณฑ์การลงทุนของภาครัฐกำหนดให้บริษัทประกันชีวิต ต้องป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ทำให้ไม่สามารถลงทุนโดยเปิด FX position ได้ ดังนั้น เมื่อแปลงการลงทุนจากสกุลเงินต่างประเทศมาเป็นสกุลเงินบาทที่ป้องกันความเสี่ยงแล้ว ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวม ไม่แตกต่างกันมากนัก 
อย่างไรก็ตาม ยอมรับมองโอกาสลงทุนต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ติดตามและลงทุนในตราสารหนี้บางส่วนเพิ่มเติม จากปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนทั้งในหุ้นสามัญและตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นไปตามผลตอบแทนตลาดในแต่ละช่วงเวลา ในปีนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปัจจุบันอยู่ที่ 8% เพิ่มขึ้นจาก 7.5% ในปี 2560 

โตเกียวมารีนประกันภัยเน้นลงทุนในประเทศ เหตุความเสี่ยงต่างประเทศยังมีอยู่ เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงให้กับผู้เอาประกัน 

(กรุงเทพธุรกิจ/น.20)