ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติทำประกันภัยนาข้าวปี 2561 เพิ่มพื้นที่เป้าหมาย 30 ล้านไร่

24/03/2018

บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติทำประกันภัยนาข้าวปี 2561 เพิ่มพื้นที่เป้าหมาย 30 ล้านไร่ แบ่งออกเป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่กู้เงินเพาะปลูกข้าวนาปีจำนวน 29 ล้านไร่ และเกษตรกรทั่วไปจำนวน 1 ล้านไร่ โดยคณะกรรมการยังอนุมัติให้ ธ.ก.ส. อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการในอัตรา 36 บาทต่อไร่ คาดเปิดขายกรมธรรม์ได้ตั้งแต่เดือน เม.ย. นี้ 

(โพสต์ ทูเดย์/น.A12)