ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารไทยประกันชีวิต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ

28/04/2019

พญ.ภาวิฉัตต์ ประเสริฐสิทธิ์ ผช.กจญ.ไทยประกันชีวิต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสภากาชาดไทย ในฐานะที่บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ ในงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ปี 2562