ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารไทยประกันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย"

19/05/2019

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รอง กจญ. และ Chief Marketing Officer ไทยประกันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย” โดยบริษัทฯร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการนี้เพื่อเพิ่มจำนวนโลหิตสำรองให้เพียงพอ ต่อการนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาภิเษก