ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารไทยประกันชีวิต ร่วมเปิดงาน "ปอยส่างลอง"

27/03/2018

ภาพข่าว : นางสิริพร ใจสะอาด ผอ.สายงาน สายงานโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์ ไทยประกันชีวิต ร่วมเปิดงาน “ปอยส่างลอง” เพื่อสืบสานประเพณีบรรพชาสามเณรแห่งเมืองสามหมอก งานจัดถึงวันที่ 1 เม.ย. 2561 ที่ซีคอน บางแค

(แนวหน้า/น.4, คม ชัด ลึก/น.12)