ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟอลคอนประกันภัย ปรับทีมบริหารและเพิ่มทีมงาน เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่

22/03/2018

ฟอลคอนประกันภัย ปรับทีมบริหารและเพิ่มทีมงานพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ 
(กรุงเทพธุรกิจ/น.20)