ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟิลลิปประกันชีวิต ตั้งเป้าเบี้ยฯ ปีแรก 880 ล้านบาท โต 50%

19/01/2019

ฟิลลิปประกันชีวิต ตั้งเป้าปีนี้มีเบี้ยฯ รับปีแรก 880 ล้านบาท เติบโต 50% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ทำเบี้ยฯ ปีแรกได้ 587 ล้านบาท เติบโต 80% และมีเบี้ยฯ รับรวม 1,434 ล้านบาท เติบโต 31% โดยมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์อยู่ที่ 90%
    สำหรับกลยุทธ์ปีนี้ มุ่งเน้นออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อขยายฐานผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการเป็นวันสต็อปเซอร์วิสเพียงจุดเดียว ที่ให้คุณมากกว่าคำว่าที่ปรึกษา แต่เป็นเพื่อนคู่คิดทางด้านการเงินและการลงทุน พร้อมเน้นการพัฒนาในทุกภาคส่วน เริ่มด้วยการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตัวแทนให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน ที่สามารถให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าได้ครบวงจร รวมถึงพัฒนาช่องทางให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วยช่องทางการขายผ่านช่องทางออนไลน์ 
    ล่าสุด เปิดตัวแบบประกันใหม่ Healthy Wealthy 90/6 A56 และ A61 ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยฯ เพียง 6 ปี คุ้มครอง 200% ของทุนประกัน รับเงินคืน 2.25% ของทุนประกัน ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์แรก