ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบกรมธรรม์ประกันเทศบาลนครนนทบุรี

images
18/09/2019

นายธนพงศ์  ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มจากนางสุมลวดี  ศรีคะชินทร์  ผู้จัดการสายการตลาดนครหลวง 2  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตามโครงการมอบสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้แก่ข้าราชการฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี