ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบสินไหมพิทักษ์พล

images
30/04/2018

พลตรีศุภณัฐ แก้วหิรัญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก รับมอบสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์แบบ “พิทักษ์พลกระทรวงกลาโหม” จากนางมนวดี เปี่ยมมงคล ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 14 ราย ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนเงินเอาประกันภัยรวม 7,000,000 บาท  ณ  ห้องชมัยมรุเชษฐ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี