ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

"มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ" มอบเงินคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

images
18/10/2023

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท จากคุณภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสนับสนุนโครงการมองโลกใส แม้วัยสูง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้สูงวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล