ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับมอบเงินสนับสนุนภารกิจ "หมอหมู่"

images
03/05/2023

คุณเตช  บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินสนับสนุนภารกิจ “หมอหมู่” ในโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566 จำนวน 1,000,000 บาท จาก คุณภาสินี  ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความผิดปกติทางใบหน้าและศีรษะ ส่งมอบโอกาสในการรักษา รวมถึงมอบความสะดวกในการใช้ชีวิตและเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย