ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

รับรางวัลระดับโลก

images
11/07/2019

นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Bronze Awards ประเภท Film จากเวทีการประกวด Cannes Lions International Festival of Creativity (Cannes Lion 2019) จากภาพยนตร์โฆษณาชุด “แม่รู้อะไรบ้าง” โดยมีนางสาวจิรวรา วีรยวรรธน กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก

รายนามผู้บริหาร (จากซ้ายไปขวา)

  1. นางสาวปราณิศา ตันติวงษ์     ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มบริหารงานลูกค้า กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย
  2. นางสาวศศิภา มงคลนาวิน    ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย
  3. นางสาวจิรวรา วีรยวรรธน    กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย
  4. นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
  5. นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์    ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  6. นางสิริพร ใจสะอาด        ผู้อำนวยการสายงาน สายงานโฆษณา  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  7. นางสาวศันสนีย์ สวัสดิ์วงค์    ผู้จัดการ ส่วนโฆษณา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)