ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

รับใบประกาศ ESG Investing

images
04/07/2019

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศเกียรติคุณ ESG Investment Partner แก่นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนในกองทุน ESG Investing (Environmental, Social and Governance : ESG) ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อผลลัพธ์ทางสังคม ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก