ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

วิริยะประกันภัย จับมือ พันธมิตรฯ จัดกิจกรรม "ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย"

23/03/2018

วิริยะประกันภัย จับมือ พันธมิตรฯ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อรณรงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเตรียมพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อม ใช้งานก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยลูกค้าและประชาชนทั่วไป สามารถนำรถไป ตรวจเช็กสภาพได้ฟรี ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2561 

(ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.6)