ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

สกู๊ป นำเสนอบทสัมภาษณ์"นางวรางค์ ไชยวรรณ" เผย หลักการทำงาน พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกน้องมีอิสระในการคิด การนำเสนอแผนงาน เพื่อจูงใจให้คนเก่งอยู่กับองค์กร

28/06/2019

สกู๊ป นำเสนอบทสัมภาษณ์แนวทางการบริหารงานของนักธุรกิจสตรีอาเซียนประเทศไทย อาทิ “นางวรางค์ ไชยวรรณ” กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ไทยประกันชีวิต เผย หลักการทำงาน คือ การเปิดโอกาสให้ลูกน้องมีอิสระในการคิด การนำเสนอแผนงาน ซึ่งวิธีนี้จะสามารถจูงใจให้คนเก่งอยู่กับองค์กรโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่กำลังถูก Disrupt จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทุกบริษัทต้องการคนที่มีความคิดใหม่ๆ  การดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากและผู้บริหารก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด ทั้งค้นคว้าเองหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่น เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะกระทบถึงธุรกิจ