ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ส.ประกันชีวิตไทย อยู่ระหว่างบริหารจัดการเรื่องปัญหาการฉ้อฉลในการเคลมประกันสุขภาพ

07/12/2018

ส.ประกันชีวิตไทย อยู่ระหว่างบริหารจัดการเรื่องปัญหาการฉ้อฉลในการเคลมประกันสุขภาพ หลังจากในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา กระแสการทำประกันสุขภาพได้รับการตอบรับมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งสมาคมฯ จะเร่งสรุปรายละเอียดต่างๆ เสนอต่อ คปภ. พิจารณาต่อไป